Інформація для громадян EU/EEA

Цей розділ Політики конфіденційності застосовується лише в тому випадку, якщо ви використовуєте наш Сайт, на який поширюється Політика конфіденційності, з країни, яка є членом EU або EEA, та доповнює інформацію, що міститься у Політиці конфіденційності.

NaZahid – це контролер даних для обробки інформації, яка визначається як персональні дані відповідно до чинного законодавства про захист даних («Персональні дані») України.

Правове регулювання

NaZahid обробляє персональні дані для цілей, викладених у Політиці конфіденційності. Наша правова основа для обробки Персональних даних включає обробку, яка: необхідна для використання Сайту; необхідна дотримання вимог законодавства; необхідна для наших законних інтересів (наприклад, для регулювання наших відносин з вами та покращення Сайту); та спілкування з Вами на теми, згадані на нашому Сайті.

Права власників даних – громадян EU/EEA

Общее положение о защите данных предоставляет определенные права владельцам данных – гражданам EU/EEA, а именно:

Право на підтвердження та доступ

Ви маєте право в будь-який час отримати від нас підтвердження того, чи будуть оброблятися ваші персональні дані. Якщо це так, ви маєте право безкоштовно запросити у нас інформацію про персональні дані, які зберігаються про вас, разом із копією цих даних.

Якщо персональні дані передаються в третю країну або міжнародну організацію, ви маєте право бути поінформованими про відповідні гарантії відповідно до GDPR у зв’язку з передачею.

Право на виправлення

Ви маєте право вимагати від нас виправлення будь-яких неточних особистих даних, які стосуються вас, без зволікання.

Право на скасування (“Право на забуття”)

Відповідно до GDPR, ви маєте право вимагати від нас негайного видалення персональних даних, які стосуються вас, і ми зобов’язані невідкладно видалити персональні дані, якщо застосовується одна з наступних причин:

  1. персональні дані більше не потрібні для цілей, для яких вони були зібрані або оброблені іншим чином.
  2. ви подаєте заперечення проти обробки відповідно до GDPR, і для обробки немає переважних законних підстав, або ви подаєте заперечення проти обробки відповідно до умов GDPR.
  3. ви відкликаєте свою згоду, на якій базувалась обробка відповідно до GDPR, і немає іншої правової підстави для обробки.
  4. видалення персональних даних необхідне для виконання юридичного зобов’язання відповідно до законодавства Союзу або законодавства держав-членів, яким ми підпорядковуємось.

Право на обмеження обробки

Ви маєте право вимагати від нас обмеження обробки, якщо виконується одна з наступних умов:

  1. ви оскаржуєте точність ваших персональних даних протягом періоду часу, який дозволяє нам перевірити точність ваших персональних даних;
  2. обробка є незаконною, і ви відмовилися видалити персональні дані, а натомість подали запит на обмеження використання персональних даних;
  3. Нам більше не потрібні персональні дані для цілей обробки, але вам потрібні дані для затвердження, здійснення або захисту правових вимог, або
  4. ви подали заперечення проти обробки відповідно до GDPR, якщо ще не зрозуміло, чи виправдані причини нашої компанії переважають ваші.

Право на передавання даних

Ви маєте право отримувати персональні дані, які стосуються вас, які ви надали нам у структурованому, поточному та машиночитаному форматі, і ви маєте право передати ці дані іншій відповідальній особі без нашого втручання, за умови, що

  1. обробка здійснюється на основі згоди або договору відповідно до умов GDPR та
  2. обробка здійснюється за допомогою автоматизованих методів. Здійснюючи своє право на передачу даних відповідно до пункту 1, ви маєте право вимагати, щоб персональні дані були безпосередньо передані нами іншій відповідальній особі, якщо це технічно можливо.

Право на заперечення

Ви маєте право в будь-який час, з причин, що випливають із вашої конкретної ситуації, заперечити проти обробки ваших персональних даних на основі GDPR; це також стосується профілювання на основі цих положень. Ми більше не обробляємо персональні дані, якщо ми не зможемо довести вагомі підстави для обробки, які переважають ваші інтереси, права і свободи, або обробка служить для висунення, здійснення або захисту правових претензій.

Якщо Ми обробляємо персональні дані для цілей прямого маркетингу, ви маєте право в будь-який час заперечити проти обробки ваших персональних даних з метою такої реклами.

Ви маєте право заперечити проти обробки ваших персональних даних для цілей наукових або історичних досліджень або статистичних цілей відповідно до GDPR, з причин, що випливають з вашої конкретної ситуації, крім випадків, коли обробка необхідна для виконання публічного завдання інтерес.

Автоматизовані рішення, включаючи профілювання

Ви маєте право не підлягати рішенню, заснованому виключно на автоматизованій обробці (включаючи профілювання), яке має юридичну силу проти вас або суттєво зашкодить вам подібним чином. Автоматичне прийняття рішень на основі зібраних персональних даних не відбувається.

Право відкликати згоду згідно із законом про захист даних

Ви маєте право в будь-який час відкликати свою згоду на обробку персональних даних.

Право на звернення до контролюючого органу

Ви маєте право на оскарження до контролюючого органу.

Зокрема, якщо ви проживаєте в EU/EEA і маєте сумніви з приводу нашої практики щодо обробки персональних даних, яку ми не можемо вирішити, ви маєте право подати скаргу до органу захисту даних, де ви проживаєте або в у якій ви працюєте, або в якій відбулося ймовірне порушення, у відповідних випадках, або звернувшись до органу влади з таких питань за адресою https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_en.

NaZahid зберігає Ваші персональні дані доти, доки це розумно необхідно для цілей, викладених у Політиці конфіденційності, з урахуванням періоду часу, розумно необхідного для дотримання правових та нормативних вимог.

Якщо у Вас є невирішена проблема конфіденційності, яку ми не вирішили задовільно після звернення до нас, Ви маєте право звернутися до відповідного органу ЄС із захисту даних та подати скаргу.

Засоби зв’язку

Для того щоб зв’язатися з нами напишіть нам на електронну пошту [email protected]